Kurumsal

Vizyon / Misyon / Kalite Politikası / Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

     Ulusal ve uluslararası alanda, modern tıbbın ulaştığı en üst düzeyde sağlık uygulamalarını takip ederek insanı merkez alan yaklaşımla güven ve saygınlığı ilke edinmiş çalışanların takım ruhuyla hizmet verdiği kaliteyi, güveni, memnuniyeti arttırmadaki kararlılığı ile ülkemizdeki referans gösterilen bir hastane olmak.

 

MİSYONUMUZ

 

     Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla; tıbbi etik ve ilkelerden ödün vermeden, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilincinde evrensel, yenilikçi, çağdaş, insan odaklı hizmet anlayışı ile hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde hasta ve çalışan güvenliğiyle memnuniyetini önemseyen, tıbbi etik ve değerlere bağlı kalarak tercih edilen bir sağlık hizmeti sunmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

     Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, çalışanlarımızın haklarına, güvenliğine sağlığına önem vererek hastaların ve yakınlarının haklarını ve güvenliğini koruyarak çalışmalarımızın konularında sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak, güvenli, etkili, hasta merkezli,  vakitli, yeterli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ve mevzuata bağlı kalarak bütün hak sahiplerinin memnuniyetinin arttırırken sürekli iyileşip gelişmektir.

DEĞERLERİMİZ

Hastalarımızla etkili iletişim  sağlamak, teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak, hastalarına karşı  duyarlı, sabırlı, hoşgörülü, adaletli ve şeffaf olmak, bilimsellik ve etkin eğitimlerle hastalarımıza ve yakınlarına çözüm götürmek