Kurumsal

Eğitim ve Araştırma

Eğitim Faaliyetleri;

Hastane içinde; çalışanlara, hasta/hasta yakınlarına yönelik tüm eğitimlerin koordinasyonu eğitim birimi tarafından sağlanır. Hastane eğitim komitesi toplantıları Eğitim Birimi tarafından organize edilir ve uygulamalar takip edilir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim değerlendirmeleri yapılarak ilgili birimlere rehberlik ve koordinasyon sağlanır.