Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç

Modern tıbbın gerektirdiği kaliteli sağlık hizmetini, deneyimlerin ışığında, nitelikli personeli ile son teknolojiye uygun araçlarla zamanında, doğru ve etkili, hasta ve çalışanlarının haklarını koruyarak kolay erişilebilir şekilde tüm hak sahiplerine sunmaktır.

 Hedeflerimiz

Uluslar arası standartlarda kaliteli sürekli gelişen ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak tercih edilen hastaneler arasında öncü olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, çalışanlarımızın haklarına, güvenliğine sağlığına önem vererek hastaların ve yakınlarının haklarını ve güvenliğini koruyarak çalışmalarımızın konularında sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak, güvenli, etkili, hasta merkezli,  vakitli, yeterli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ve mevzuata bağlı kalarak bütün hak sahiplerinin memnuniyetinin arttırırken sürekli iyileşip gelişmektir.