Kalite Yönetimi

Kalite Politikası ve Değerlerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

     Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, çalışanlarımızın haklarına, güvenliğine sağlığına önem vererek hastaların ve yakınlarının haklarını ve güvenliğini koruyarak çalışmalarımızın konularında sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak, güvenli, etkili, hasta merkezli,  vakitli, yeterli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ve mevzuata bağlı kalarak bütün hak sahiplerinin memnuniyetinin arttırırken sürekli iyileşip gelişmektir.

 


DEĞERLERİMİZ


     Hastalarımızla etkili iletişim  sağlamak, teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak, hastalarına karşı  duyarlı, sabırlı, hoşgörülü, adaletli ve şeffaf olmak, bilimsellik ve etkin eğitimlerle hastalarımıza ve yakınlarına çözüm götürmek