Kalite Yönetimi

Faaliyetler

*Doküman Yönetimi
*Öz Değerlendirme Faaliyetleri
*Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Yönünde Yapılan Faaliyetleri
*Kurul ve Komitelerin Faaliyetleri
*İyileştirme Faaliyetleri
*Eğitim Faaliyetleri