Kurumsal

Yönetim Kalite Taahhüdü


Yönetim Kalite Taahhüdü

Kurum Yönetimi Olarak

Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını, risk bazlı süreç yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini, kalite yönetim sistemi kapsamı ve strateji ile kalite politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını, süreçlerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını, kalite yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmak için birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanarak, tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için destekleneceğini, tüm kademedeki çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını,
Taahhüt ederiz.