Kurumsal

Misyon / Vizyon / Kalite Politikası

VİZYONUMUZ

Tüm hasta yakınlarının hastane çalışanlarının tedarikçilerinin güvendiği, beklentilerinin karşılandığı hatta aşıldığı bir kurum ve aynı ölçekli hastaneler arasında önder bir sağlık kuruluşu olmak, sürekli gelişimi hedef alan hizmet anlayışını benimsemek.

 

MİSYONUMUZ

Etik değerlere bağlı hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da karşılayan kaliteli hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin teşhis ve tedaviye yönelik hizmet anlayışı sağlayabilmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, çalışanlarımızın haklarına, güvenliğine sağlığına önem vererek hastaların ve yakınlarının haklarını ve güvenliğini koruyarak çalışmalarımızın konularında sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak, güvenli, etkili, hasta merkezli,  vakitli, yeterli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunarak teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ve mevzuata bağlı kalarak bütün hak sahiplerinin memnuniyetinin arttırırken sürekli iyileşip gelişmektir.