Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi

şanlıurfa il sağlık müdürlüğü
şanlıurfa ceylanpınar devlet hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3 KALEM İLAÇ ALIMI

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018


3.000 ADET  MISOPROSTOL 200 MCG 1 TABLET
3.000 ADET  VITAMIN K1 MM 2/0.2 ML 1 AMPUL
   500 ADET   HALOPERIDOL 5MG 1 AMPUL
Alınacaktır.

Teknik Şartname İçin Aşağıdaki Yazıyı tıklayınız
TEKNİ ŞARTNAME İLAÇ .pdf

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

CEYLANPINAR V.D. : 3000035704

Tel                : 0 414 471 46 12 – Dahili:1118 
Faks             : 0 414 471 40 03 
GSM             : 0 545 471 46 12 

e-posta : sanliurfadhs4@saglik.gov.tr

http://ceylanpinardh.saglik.gov.tr/TR,133013/satinalma.html

Hastanemizin acil ihtiyacı olup, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler 4734 K.İ.K. DOĞRUDAN TEMİN usulü ile satın alınacaktır.
Konu ile ilgili teklifleri vermeniz rica olunur.
Konu ile ilgili tekliflerinizi (KDV hariç) en geç 03/12/2018 tarih ve saat 12 : 00'a kadar aşağıdaki bilgiler dahilinde Satın Alma/Doğrudan Temin Birimine iletiniz.

DİKKAT: Teklif mektubundaki fiyatlar, marka, model, UBB ve  firma bilgileri okunamayacak şekilde olanlar ile iletişim bilgileri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Not: Bazı firmalar teklif mektubunu doldurduktan sonra kaşe ve imza atarak hastanemize iletmektedirler. Kaşede bulunan firma adı, telefon ve faks numaraları okunamamaktadır. Teklifinizin değerlendirme dışı kalmaması için lütfen tüm bilgilerin okunaklı olmasına dikkat ediniz.)

Malzeme teslim süresi siparişten sonra 10 gündür. 

1. Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzemelerin 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan alım Usulü ile yapılacaktır. 
2. 
Teklifler TL. (Türk Lirası) olarak verilmelidir.
3. Belirtilen teklif süresinde iletilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4. Yazılı teklif isteme mektubumuza rağmen, alıma iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak (faksla) bildirmeniz rica olunur.
5. Malzemeyi belirtilen sürede karşılamayacaksanız, tarafınızdan yapılacak teslimat süresini belirtiniz.  
6. 
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması zorunludur. Ürünlerin Tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlanmış olması gerekmektedir.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki cihazları/ürünleri teklif veren aday veya isteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması zorunludur. Aday veya isteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı olacaktır.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki cihazların/ürünlerin TİTUBB veya ÜTS kaydı aranmayacaktır.

Teklif edilen ürünün  ve teklif veren firma/kişinin TİTUBB/UTS kaydı olmalı, teklif veren firma bunu teklif mektubunda ya da ayrıca idaremize sunacaktır. Barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Teklif edilen ürünün TİTUBB/UTS kapsamında olmaması halinde bu maddeye uygunluk aranmayacaktır. Ancak teklif veren  firma/kişi kapsam dışı olan ürünler mutlaka belirtilmelidir. Bu durumda firma teklif ettiği ürününü marka ve modelini belirtmek zorunda olup belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7. Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş iş günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Tıbbi malzeme alımları dışındaki alımlarda firmalar teklif ettiği ürünlerin marka ve modelini mutlaka yazılı olarak belirtmelidir 
9. Teknik şartnamesi olan malzemelerde  teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10.  İlaç, sarf ve diğer miadlı ürünler teslim tarihinden itibaren en az 15 ay miadlı olmalıdır.

11. Tıbbi Cihaz ve Demirbaş ürünler en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

12. Teklif Sahibinin:
Adı Soyadı/ Firma Unvanı, Uyruğu:
Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası:
E-Mail Adresi (Varsa):
teklif mektubunda yazılı olacaktır.

12. Ödeme; evrakın saymanlığa intikalinden itibaren 150(YÜZELLİ) gün içerisinde yapılır.