Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi

şanlıurfa il sağlık müdürlüğü
şanlıurfa ceylanpınar devlet hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

FOTOKOPİ MAKİNESİ BAKIM ONARIMI

Güncelleme Tarihi: 03/11/2018


1        ADET     FOTOKOPİ MAKİNESİ BAKIM ONARIMI  HİZMETİ    Alınacaktır.

Teknik Şartname İçin Aşağıdaki Yazıyı tıklayınız
BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

CEYLANPINAR V.D. : 3000035704

Tel                : 0 414 471 46 12 – Dahili:1118 
Faks             : 0 414 471 40 03 
GSM             : 0 545 471 46 12 
e-posta : sanliurfadhs4@saglik.gov.tr

http://www.ceylanpinardh.gov.tr/satin-alma-ikategori-1.html


Hastanemizin acil ihtiyacı olup, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler 4734 K.İ.K. DOĞRUDAN TEMİN usulü ile satın alınacaktır.
Konu ile ilgili teklifleri vermeniz rica olunur.
Konu ile ilgili tekliflerinizi (KDV hariç) en geç 26/10/2018 tarih ve saat 12:00'a kadar aşağıdaki bilgiler dahilinde Satın Alma/Doğrudan Temin Birimine iletiniz.

DİKKAT: Teklif mektubundaki fiyatlar, marka, model, UBB ve  firma bilgileri okunamayacak şekilde olanlar ile iletişim bilgileri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Not: Bazı firmalar teklif mektubunu doldurduktan sonra kaşe ve imza atarak hastanemize iletmektedirler. Kaşede bulunan firma adı, telefon ve faks numaraları okunamamaktadır. Teklifinizin değerlendirme dışı kalmaması için lütfen tüm bilgilerin okunaklı olmasına dikkat ediniz.)

Malzeme / Hizmet teslim süresi siparişten sonra 10 gündür. 

1. Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzemelerin 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan alım Usulü ile yapılacaktır. 
2. 
Teklifler TL. (Türk Lirası) olarak verilmelidir.
3. Belirtilen teklif süresinde iletilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4. Yazılı teklif isteme mektubumuza rağmen, alıma iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak (faksla) bildirmeniz rica olunur.
5. Malzemeyi / Hizmeti belirtilen sürede karşılamayacaksanız, tarafınızdan yapılacak teslimat süresini belirtiniz.  
6
. Teknik şartnamesi olan malzemelerde  teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Teklif Sahibinin:
Adı Soyadı/ Firma Unvanı, Uyruğu:
Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası:
E-Mail Adresi (Varsa):
teklif mektubunda yazılı olacaktır.

8. Ödeme; evrakın saymanlığa intikalinden itibaren 150(YÜZELLİ) gün içerisinde yapılır.